מדד תשומות הבנייה

מה זה בכלל מדד תשומות הבנייה?

מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד אשר משקלל את השינויים ואת העדכונים במחירי הבניה של דירות למגורים במדינת ישראל. המדד משתנה בעקבות שינויים בעלויות חומרי הגלם לצרכי הבניה לדוגמא בטון,ברזל וכדומה…